Gribu kā bērns vēl just

Arnis Mednis

G
1
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
C
1
X
O
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
A
1
X
O
O
1
2
3
G

GKāds klusi Dpieklauvē pie Cdurvīm, kas Gciet

EmLaiks ir Capstājies, kaut Gpulkstenis Diet

GKādēļ Djādomā par Cto, kas ir Glieks

EmMums jātic Cbrīnumam, jo Gmirklis ir Dprieks

Emputns, kas Dsatrūkstās un Gaugstu gaisā Askrej

Bet es Glūdzu, Dprojām neaizCej


GEs gribu Dbērns vēl just,

AmPriecāties un nekad Cnepiekust

GIr zeme visDskaiskā,

Ai, Ambērnība, kur Cpaliek tā?


GEs gribu Dbērns vēl just,

AmPriecāties un nekad Cnepiekust

GIr zeme visDskaiskā,

Ai, Ambērnība, kur Cpaliek tā?G


GVai tagad Dredzat jūs, ka Cpatiess ir Gviss?

EmZirgs dzīvo Cverandā un Gmāmiņa eņģeDlis

GCik tas ir Dlabi, ka CnotiGcis

EmJo daudzus Cdraugus, tu Gesi ieguDvis

Emputns, kas Dsatrūkstās un Gaugstu gaisā Askrej

Bet es Glūdzu, Dprojām neaizCej


GEs gribu Dbērns vēl just

AmPriecāties un nekad Cnepiekust

GIr zeme visDskaiskā,

AmAi bērnība kur Cpaliek

GEs gribu Dbērns vēl just,

AmPriecāties un nekad Cnepiekust

GIr zeme visDskaiskā,

AmAi, bērnība, kur Cpaliek tā?

GEs gribu Dbērns vēl just,

AmPriecāties un nekad Cnepiekust

GIr zeme visDskaiskā,

Ai, Ambērnība, kur Cpaliek tā?

GEs gribu Dbērns vēl just,

AmPriecāties un nekad Cnepiekust

GIr zeme visDskaiskā,

Ai, Ambērnība, kur Cpaliek tā?G


G
1
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
C
1
X
O
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
A
1
X
O
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
C
1
X
O
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
A
1
X
O
O
1
2
3
G
G
D
C
G
Em
C
G
D
G
D
C
G
Em
C
G
D
Em
D
G
A
G
D
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
G
D
C
G
Em
C
G
D
G
D
C
G
Em
C
G
D
Em
D
G
A
G
D
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G