Dzeltenie aizkari

Dakota

G
1
O
O
1
2
3
4
F
1
1
1
1
2
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
G
C
Em
D

G
C
Em
D

G
F
C

G
F
C

GTajā, tajā zaļā ielejā

Visiem logiem dzelteni Daizkari,

Tie Catspīd saulpuķu Dziediem

Un Gsaulstaru dzīpariem Cvīti

GDzelteni, Ddzelteni aizkari.G

Tie Catspīd saulpuķu Dziediem

Un Gsaulstaru dzīpariem Cvīti

GDzelteni, Ddzelteni aizGkari.


GRedzu, tev vēl acīs nogurums,

Matos tev vēl ceļmalas puDtekļi

CNāc Diesim,

Uz Gpasaku ieleju Czaļo

GKur logiem Ddzelteni aizkari Gplīv.

CNāc Diesim,

Uz Gpasaku ieleju Czaļo

GKur logiem Ddzelteni aizkari Gplīv.


Tu tikai Amskudru nesamin,

Kas pagalmā velk baļķi tava Glielceļa garumā.

pastāstīs, gurdums Amizgaist citurīt,

Viss gurdums var jau izgaist Gciturīt.


Tu tikai Amskudru nesamin,

Kas pagalmā velk baļķi tava Glielceļa garumā.

pastāstīs, gurdums Amizgaist citurīt,

Viss gurdums var jau izgaist Gciturīt.

Var Fizgaist Cciturīt.D


GVisu nakti pērkons, lietus auksts

Debess malu pērkoņratos Dbrauks.

Lai Cietu, kur iedams, tev Dpretī

Mās Glogos šie aizkari Cdzeltenie,

Gpieneņu vainagā Diepīts saules Gstars.

Lai Cietu, kur iedams, tev Dpretī

Mās Glogos šie aizkari Cdzeltenie,

Gpieneņu vainagā Diepīts saules Gstars.Tu tikai Amskudru nesamin,

Kas pagalmā velk baļķi tava Glielceļa garumā.

pastāstīs, gurdums Amizgaist citurīt,

Viss gurdums var jau izgaist Gciturīt.


Tu tikai Amskudru nesamin,

Kas pagalmā velk baļķi tava Glielceļa garumā.

pastāstīs, gurdums Amizgaist citurīt,

Viss gurdums var jau izgaist Gciturīt.


Tu tikai Amskudru nesamin,

Kas pagalmā velk baļķi tava Glielceļa garumā.

pastāstīs, gurdums Amizgaist citurīt,

Viss gurdums var jau izgaist Gciturīt.


Am
G

Am
G

Am
G

Am
G
F
C
D

G
F
C
D

G
F
C
D

G
F
C
D

Em

G
1
O
O
1
2
3
4
F
1
1
1
1
2
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
F
1
1
1
1
2
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
G
C
Em
D
G
C
Em
D
G
F
C
G
F
C
G
D
C
D
G
C
G
D
G
C
D
G
C
G
D
G
G
D
C
D
G
C
G
D
G
C
D
G
C
G
D
G
Am
G
Am
G
Am
G
Am
G
F
C
D
G
D
C
D
G
C
G
D
G
C
D
G
C
G
D
G
Am
G
Am
G
Am
G
Am
G
Am
G
Am
G
Am
G
Am
G
Am
G
Am
G
F
C
D
G
F
C
D
G
F
C
D
G
F
C
D
Em