Septītās debesis

Kaspars Dimiters

G
1
O
O
1
2
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
B7
1
X
O
1
2
3
4
Em
1
O
O
O
O
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
G
C
D

G
C
D
G

Nāc un Grāpies man līdz manās septītajās debeDsīs

Vai tad var uzreiz un vai enģeļi mūs neizGdzīs

Ne jau enģeļi tur, tikai sikspārņi tev matus Dsies

O! vaigi tev zied. O! sirds man dejo, piesarB7gies!


EmTiksimies septīAmtajās debesīs

DTajās debesīs

Mājas B7bēniņos,

Kur Emsikspārņos pārvērAmtīsies mākonis

DTīsies mākonis

IzspūB7rušos matos


EmTiksimies septīAmtajās debesīs

DTajās debesīs

Mājas B7bēniņos,

Kur Emsikspārņos pārvērAmtīsies mākonis

DTīsies mākonis

IzspūB7rušos matos


Man virs Ggalvas ir jumts nevis debesis septīDtās

Esam divatā mēs un vai laimei vel ar to par Gmaz?

Kapēc meloji man un vēl iemānīji bēniDņos?

Lai par septītajām debesīm mēs šonakt sauktu B7tos


EmTiksimies septīAmtajās debesīs

DTajās debesīs

Mājas B7bēniņos,

Kur Emsikspārņos pārvērAmtīsies mākonis

DTīsies mākonis

IzspūB7rušos matos


EmTiksimies septīAmtajās debesīs

DTajās debesīs

Mājas B7bēniņos,

Kur Emsikspārņos pārvērAmtīsies mākonis

DTīsies mākonis

IzspūB7rušos matos


G
D

G
D

B7

EmTiksimies septīAmtajās debesīs

DTajās debesīs

Mājas B7bēniņos,

Kur Emsikspārņos pārvērAmtīsies mākonis

DTīsies mākonis

IzspūB7rušos matos


EmTiksimies septīAmtajās debesīs

DTajās debesīs

Mājas B7bēniņos,

Kur Emsikspārņos pārvērAmtīsies mākonis

DTīsies mākonis

IzspūB7rušos matos


G
C
D

G
C
D

G

G
1
O
O
1
2
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
B7
1
X
O
1
2
3
4
Em
1
O
O
O
O
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
B7
1
X
O
1
2
3
4
Em
1
O
O
O
O
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
G
C
D
G
C
D
G
G
D
G
D
B7
Em
Am
D
B7
Em
Am
D
B7
Em
Am
D
B7
Em
Am
D
B7
G
D
G
D
B7
Em
Am
D
B7
Em
Am
D
B7
Em
Am
D
B7
Em
Am
D
B7
G
D
G
D
B7
Em
Am
D
B7
Em
Am
D
B7
Em
Am
D
B7
Em
Am
D
B7
G
C
D
G
C
D
G