Alumīnija cūka

Labvēlīgais tips

C
1
X
O
O
1
2
3
F
1
1
1
1
2
3
4
Am
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
G
1
O
O
2
1
3
4
Cmaj7
1
X
O
O
O
1
2
A#m
1
X
1
1
2
3
4
D#
1
X
X
1
2
3
4
G#
4
1
1
1
2
3
4
E#m
1
1
1
1
1
3
4
C#
1
1
1
1
2
3
4
C#maj7
1
1
1
1
1
2
3
F#
1
1
1
1
2
3
4
G
1
1
1
1
2
3
4
C

Tu nesaki Cjā,

Vai Fgribi pasēdēt divaC

Tu nesaki nē,

Vai Fgribi palikt vienatC

Un neskan telefona Amzvans,

Un nesaprast to Dman,

Ko tāda Gjauna meitene Emjūt

Man jau trīsdeAmsmit,

Tev tik Dpiecpadsmit,

Bet tu saki man Gvarbūt


Tu esi Amalumīnija Dcūka

Kad pienāks Gdiena, kad dejoEmsim?

Tu esi Amalumīnija Dcūka

Kad pienāks Gnakts, kad mēs mīlēsim?Em

Tu esi Calumīnija Dcūka, mīļā

Es Gzinu, ka tev nav CsirdsCCmaj7

Tas Amnevar vairs tā,

Tik Cļoti vilkties Dgarumā.G


Tu nesaki Cjā,

Ja Fmiegs tev nenāk vakaC

Tu nesaki nē,

Ja Fpamostos es pagalC

Es tikai vienkāršs lauku Amzēns,

Un nesaprast to Dman,

Ko tāda Gveca tantiņa Emjūt

Man tik trīsdeAmsmit,

Tev jau sešdeDsmit,

Bet tu saki man Gvarbūt


Tu esi Amalumīnija Dcūka

Kad pienāks Gdiena, kad dejoEmsim?

Tu esi Amalumīnija Dcūka

Kad pienāks Gnakts, kad mēs mīlēEmsim?

Tu esi Calumīnija Dcūka, mīļā

Es Gzinu, ka tev nav CsirdsCCmaj7

Tas Amnevar vairs tā,

Tik Cļoti vilkties DgaruG


C
F
C

F
C

Am
D
G
Em

Am
D
G

Tu nesaki Cjā,

Vai Fgribi pasēdēt divaC

Tu nesaki

Vai Fgribi palikt vienatC

Un neskan telefona Amzvans,

Un nesaprast to Dman,

Ko tāda Gjauna meitene Emjūt

Man jau trīsdeAmsmit,

Tev tik piecpadDsmit,

Bet tu saki man Gvarbūt


Tu esi Amalumīnija Dcūka

Kad pienāks Gdiena, kad dejoEmsim?

Tu esi Amalumīnija Dcūka

Kad pienāks Gnakts, kad mēs mīlēEmsim?

Tu esi Calumīnija Dcūka, mīļā

Es Gzinu, ka tev nav CsirdsCCmaj7

Tas Amnevar vairs tā,

Tik Cļoti vilkties DgaruG


A#m
D#
G#
E#m

A#m
D#
G#
E#m

Tu esi A#malumīnija D#cūka

Kad pienāks G#diena, kad dejoE#msim?

Tu esi A#malumīnija D#cūka

Kad pienāks G#nakts, kad mēs mīlēE#msim?

Tu esi C#alumīnija D#cūka, mīļā

Es G#zinu, ka tev nav C#sirdsC#C#maj7

Tas A#mnevar vairs tā,

Tik C#ļoti vilkties D#garu


G#
F#
G
G#

C
1
X
O
O
1
2
3
F
1
1
1
1
2
3
4
Am
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
G
1
O
O
2
1
3
4
Cmaj7
1
X
O
O
O
1
2
A#m
1
X
1
1
2
3
4
D#
1
X
X
1
2
3
4
G#
4
1
1
1
2
3
4
E#m
1
1
1
1
1
3
4
C#
1
1
1
1
2
3
4
C#maj7
1
1
1
1
1
2
3
F#
1
1
1
1
2
3
4
G
1
1
1
1
2
3
4
C
1
X
O
O
1
2
3
F
1
1
1
1
2
3
4
Am
1
X
O
O
1
2
3
D
1
X
X
O
1
2
3
Em
1
O
O
O
O
2
3
G
1
O
O
2
1
3
4
Cmaj7
1
X
O
O
O
1
2
A#m
1
X
1
1
2
3
4
D#
1
X
X
1
2
3
4
G#
4
1
1
1
2
3
4
E#m
1
1
1
1
1
3
4
C#
1
1
1
1
2
3
4
C#maj7
1
1
1
1
1
2
3
F#
1
1
1
1
2
3
4
G
1
1
1
1
2
3
4
C
C
F
C
F
C
Am
D
G
Em
Am
D
G
Am
D
G
Em
Am
D
G
Em
C
D
G
C
C
Cmaj7
Am
C
D
G
C
F
C
F
C
Am
D
G
Em
Am
D
G
Am
D
G
Em
Am
D
G
Em
C
D
G
C
C
Cmaj7
Am
C
D
G
C
F
C
F
C
Am
D
G
Em
Am
D
G
C
F
C
F
C
Am
D
G
Em
Am
D
G
Am
D
G
Em
Am
D
G
Em
C
D
G
C
C
Cmaj7
Am
C
D
G
A#m
D#
G#
E#m
A#m
D#
G#
E#m
A#m
D#
G#
E#m
A#m
D#
G#
E#m
C#
D#
G#
C#
C#
C#maj7
A#m
C#
D#
G#
F#
G
G#