Zīlīte

Līvi

Am
1
X
O
O
1
2
3
C
1
X
O
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
Am
C
G

Am
C
G

Am
C
G

Am
C
G

Skrien te gar loga ti,

Dmana dvēsele man šķiet

Bez Amtevis dzīvot tai tik Cgrūti

Pie tevis grib Giet.


Skrien te gar loga ti,

Deg Dmata vie

Kas Amdziļi vīļņo manu Ckrūti,

Lai visu pauž Gtev


Kur mieru lai bez teAmvis rodu

CNav varas vairs, kas šķirtu Gmūs.

Es tavās rokās Amvisu dodu,

CKas manī bijis, ir un Gbūs


Kur mieru lai bez Amtevis rodu,

CNav varas vairs, kas šķirtu Gmūs.

Es tavās rokās Amvisu dodu,

CKas manī bijis, ir un Gbūs


Am
C
G

Am
C
G

Skrien te gar loga ti,

Dmana dvēsele man šķiet

Bez Amtevis dzīvot tai tik Cgrūti

Pie tevis grib Giet.


Skrien te gar loga ti,

Deg Dmata vie

Kas Amdziļi vīļņo manu Ckrūti,

Lai visu pauž Gtev


Kur mieru lai bez Amtevis rodu

CNav varas vairs, kas šķirtu Gmūs.

Es tavās rokās Amvisu dodu,

CKas manī bijis, ir un Gbūs


Kur mieru lai bez Amtevis rodu,

CNav varas vairs, kas šķirGtu mūs.

Es tavās rokās Amvisu doCdu,

Kas manī bijis, ir Gun būs


Am
C
G

Am
C
G

Am
C
G

Am
C
G

Am
C
G

Am
C
G

Am
1
X
O
O
1
2
3
C
1
X
O
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
Am
1
X
O
O
1
2
3
C
1
X
O
O
1
2
3
G
1
O
O
1
2
3
4
D
1
X
X
O
1
2
3
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
D
Am
C
G
D
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G
Am
C
G